Open dag voor leden en niet leden.

Afgelopen woensdag 26 september 2018 heeft de vereniging weer een open dag georganiseerd.
Na een warme tot zeer warme zomer waarin de leden alleen op dinsdag en donderdag konden oefenen.
Gaat na deze rustige maanden als eerste activiteit van het nieuwe seizoen, de open dag.
We verwelkomen dan de leden en hopen tevens op een aantal personen die kennis willen maken met de vereniging.
En natuurlijk willen wij dat zij onze gelederen komen versterken.
Op deze dag mochten wij een aantal heren ontvangen die met belangstelling onze vereniging wilde leren kennen.
Zij hebben de gezellige sfeer en het sociale karakter van onze club kunnen ervaren.
Een aantal van hen heeft aangegeven dat zij meer dan gewone interesse hebben en zullen ons binnenkort hun beslissing laten weten.
Op dit moment heeft een persoon zich definitief aangemeld als lid en hij heeft vandaag, maandag 1 oktober, al zijn eerste caramboles gemaakt.
Wij hopen uiteraard dat de andere heren zich ook aanmelden.
Mochten er dames of heren zijn, die alsnog ons een bezoek willen brengen, dan zijn zij van harte welkom.

Plaatsing elektronische scoreborden.

Onlangs heeft de vereniging twee elektronische scoreborden bij de firma Gertronics in Almere kunnen aanschaffen.
Dit was mede realiseerbaar door een bijdrage van het DeltaPort Donatiefonds.
De BVC Carnisselande is het DeltaPort Donatiefonds heel erg dankbaar voor deze bijdrage.
Onder toezicht van een lid van het Donatiefonds zijn de borden “gedoopt”.
Onze leden van de activiteiten-commissie hebben de installatie verzorgd en regelen ook de instructie naar de overige leden.
Op maandag 1 oktober, bij de start van het nieuwe seizoen, zijn zij officieel in gebruik genomen.
Hiermee is er weer een stap gezet naar een moderne senioren biljart club, die altijd zal strijden voor het behoud van onze sociale doelstelling
namelijk, het plezier en het samenzijn moet voorop staan.
Deze vereniging is gebouwd op drie pijlers,te weten plezier,sociale contacten en natuurlijk het biljart.

Haringparty 2018.

Woensdagmiddag 18 juli organiseerde de BVC Carnisselande een haring en kibbeling party voor haar leden.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze sponsors.
Haring en kibbeling werden geleverd door de vishandelaar die wekelijks op de weekmarkt te Carnisselande staat.
Naast een verrukkelijk kwaliteit aan vis, kregen wij ook zoetzuur,uitjes en diverse sauzen als extra aangeboden.
Door de firma’s, Dirk van der Broek van het Muziekplein en Albert Hein Portland, werd het saladebuffet gesponsort met heerlijke salades, meloenen, stokbrood e.d.
De haring en kibbeling,aangevuld met het saladebuffet vond gretig aftrek.
Zowel binnen in de biljartruimte als buiten op het terras kon een ieder genieten van het smakelijke en genoeglijk samenzijn.
Dit alles maakte deze middag tot een groot succes.
Het bestuur van BVC Carnisselande bedankt sponsoren,en de  leden voor hun bijdrage aan deze middag.
Maar vooral de medewerkers van onze bar die dit hebben georganiseerd.

       

Afsluiting seizoen 2017-2018

Donderdag 27 april vierden de leden gezamenlijk het einde van het afgelopen seizoen.
Een seizoen waarin veel veranderde. Cafe De Uitspanning stopte als biljartcentrum.
Allereerst een noodgedwongen verhuizing en de zoektocht naar een nieuwe locatie.
Gelukkig vonden wij in samenwerking met de gemeente Barendrecht in sporthal De Riederpoort een nieuw onderkomen.
Met gerichte oproepen in de lokale media kregen we ook geleidelijk aanwas van nieuwe leden.
Maar ook met het grotere aantal leden is een belangrijk aspect van onze vereniging gebleven.
Heel voornaam vinden wij namelijk het als senioren om samen te spelen, maar ook is er plaats voor sociaal contact.
Tijdens de pauzes worden wetenswaardigheden, lief en leed met elkaar gedeeld.
Zo ging de vereniging van 3 naar 4 middagen competitie spelen en is er vooraf elke morgen de mogelijkheid om te oefenen.
Ook mochten we dit jaar ons 5e paastoernooi organiseren. Dit toernooi kenden een groot aantal deelnemers.
Tot slot werd onder het genot van een heerlijk buffet het einde van het seizoen gevierd.
Tijdens dit buffet werden de winnaars van de verschillende speeldagen gehuldigd.
Na het buffet ging een ieder voldaan naar huis en met vakantie.


Van links naar rechts de winnaars van dit seizoen per speeldag.
Dinsdag: De heren C.Elbers,B.Haan en J. Huijssen.
Woensdag:De heren H. Overbeek,J. Mouthaan en L. van Iersel.
Donderdag:De heren H.Louwe, J. Vrins en F. Hordijk.
Vrijdag: De heren A. Vermasen en R. Monster. De heer G. Broeders is als derde geeindigd maar was helaas afwezig.

————————————————————————————————————————————————————————————————
RABO clubactie.

Donderdag 19 april 2018 was de slotavond van de RABO clubactie.
In het theater van Ridderkerk had de RABO bank deze avond georganiseerd. Alle deelnemende verenigingen en instellingen waren daarvoor uitgenodigd.

Met medewerking van het trio “de enge buren” werden de gasten op een vrolijke manier naar het moment van bekendmaking van de te verkrijgen bedragen begeleidt.
Ook wij hebben als BV Carnisselande aan deze actie met jullie medewerking deelgenomen.
Ieder van ons heeft in de film, die R. Monster heeft opgenomen, zijn steentje bij gedragen.
Dat alles heeft geresulteerd in een leuk bedrag dat we gaan gebruiken om electronische score borden aan te schaffen.
Wij zijn dan ook de RABO bank zeer dankbaar voor deze actie die naar wij hopen in de toekomst nog een vervolg mag hebben.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Mooi Paastoernooi biljarters.

Biljartvereniging Carnisselande heeft een prachtig Paastoernooi, het vijfde in successie, achter de rug. Voor het eerst gehouden in de nieuwe locatie, sporthal De Riederpoort aan de Riederhagen. De wedstrijden zijn gespeeld op twee mooie biljarts. Er waren 26 deelnemers. De loting vond plaats op maandag 26 maart. De spanning was te snijden. Wie wordt mijn eerste tegenstander?

Om 13.00 uur werd door de toernooi leiding het start sein gegeven en begonnen de eerste ballen te rollen. Op dag twee werd nog een aantal partijen uit de eerste ronde gespeeld. daaraan werden de eerste drie verliezers toegevoegd om met een even aantal naar de finale toe te werken. Over het algemeen duren de partijen dertig beurten. Maar nu waren onverwachte uitschieters. De kortste partij duurde 16 beurten en de langste liefst 46 beurten. Donderdag 29 maart was de dag waarop de halve finales , de strijd om de derde en vierde plaats en de finale werden gespeeld.

De finale werd gespeeld door B. Haan en F. Muhlenbruch. Zij moesten resp. 20 en 25 caramboles maken. In een zeer spannende finale leek het erop dat Bart aan twintig caramboles genoeg zou hebben, maar ineens kwam Freek met een aantal leuke series. Bart stond een tijdje op achttien caramboles, maar bleef daar op steken. Hij had wel de nastoot die hij maar helaas miste hij die. Daarom werd Freek Muhlenbruch de verdiende winnaar van het Paastoernooi 2018. De derde plaats was voor Wim Hoogkamer, plaats vier kwam toe aan Joop van Loenen.

Dankzij de eigen speellocatie kon de vereniging het toernooi geheel naar eigen smaak inrichten. In de pauze vonden de aangeboden hapjes gretig aftrek. Mede door onze sponsoren werd dit Paastoernooi een succes dat zeker navolging verdient.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Paastoernooi 2018

Maandag 26 maart gaan we weer van start met een nieuw paastoernooi. Het 5e in successie.
Evenals voorgaande jaren mogen wij weer een aantal sponsors verwelkomen die ons helpen om het toernooi een echt Paastintje te geven. (zie pagina evenementen)
In vier dagen maken we er weer een gezellige en spannende happening van.
Voor het eerst in onze eigen speellocatie De Riederpoort.
De loting wordt maandag 26 maart om 12.30 uur gehouden.
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen maar we hebben nog ruimte voor drie leden.
Als deze zich aanmelden kunnen we met 32 deelnemers van start.

——————————————————————————————————————————————————————————————–
Mededeling bestuur:
Met ingang van 1 januari 2018 is besloten dat er op maandag geen biljarten meer zal zijn.
Gezien de geringe belangstelling voor deze oefenmogelijkheid is besloten de speelruimte niet te openen.
Iedereen kan op zijn speeldag ,’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur oefenen.
Als het later blijkt dat er gezien de aanwas van nieuwe leden het nodig is een extra speeldag toe te voegen, dan zal de maandag daarvoor worden gebruikt.
Alleen als ook voor die dag er een vrijwilliger wordt gevonden die de bardienst voor zijn of haar rekening wil nemen.
———————————————————————————————————————————————————————————————-

   Officiele opening Locatie Riederpoort.

Maandag 30 oktober was het zo ver. Wethouder van der Linden van gemeente Barendrecht  verrichtte de eerste aquitstoot en opende daarmee onze nieuwe locatie. Dit alles geschiedde onder toeziend oog van de vertegenwoordigers van Gemeente Barendrecht en het RABO-cooperatiefonds. En vanzelfsprekend onze leden met hun partners.

Een ieder kreeg bij aankomst een kopje koffie met gebak (eigen baksels van twee echtgenotes van leden). De taart, die werd aangesneden door onze voorzitter de heer J.Drewes, vond gretig aftrek. Goede kwaliteit behoeft geen krans. Dat de dames hiervoor onze hartelijke dank mochten ontvangen spreekt voor zich. En ook dank voor hun inzet bij het serveren van de koffie, gebak en later de hapjes en drankjes.

Na het openingswoord door de voorzitter, kon de heer van der Linden zijn kunsten op het groene laken ten uitvoer brengen. Na enige goede adviezen van onze secretaris de heer A.Vermasen werd het punt gemaakt. Hierna was het aan de leden om de nieuwe biljarts uit te proberen.

Door alle positieve reacties ziet de BVC  Carnisselande de toekomst met vertrouwen tegemoet. We hopen dan ook dat nieuwe leden zich aanmelden en met ons een gezellige middag mogen beleven. Zij zijn van harte welkom.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 De kogel is door de kerk. Of zoals biljarters zeggen:  We kunnen weer van acquit .

Er is een nieuwe locatie gevonden. De sporthal De Riederpoort in Barendrecht wordt onze speellocatie.  Maar eerst wat er aan vooraf is gegaan:

Gedurende het afgelopen seizoen heeft de eigenaar van Café De Uitspanning aangegeven niet meer verder te gaan als biljartgelegenheid.  Hierdoor stond de club voor een voldongen feit, namelijk om een andere locatie te vinden.

Met de nodige inspanningen van het bestuur  heeft  de gemeente Barendrecht de kantine van sporthal De Riederpoort ter beschikking gesteld.  Deze kantine heeft  plaats voor vier biljarttafels. Maar in overleg met de Gemeente Barendrecht en de beheerder van de sporthal starten we met twee biljarttafels. Deze zijn besteld bij de firma Van Esch in Asten , Noord-Brabant. De levering en plaatsing zullen mogelijk half oktober plaatsvinden. Daarna wil de vereniging zo spoedig mogelijk met een nieuw seizoen van start kunnen gaan.

Na een verzoek van het bestuur aan de RABO-bank, is ons door het RABO Coöperatiefonds een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld. Mede hierdoor is de vereniging in de mogelijkheid gesteld om onze  plannen met de nieuwe locatie tot uitvoering te brengen.  

Naast het bedrag dat het RABO Coöperatiefonds de vereniging heeft  geschonken, heeft ook de Gemeente Barendrecht een gelijk bedrag aan de vereniging toegezegd. Door deze toezeggingen heeft de vereniging weer volop mogelijkheden om de senioren  een gezellige middag te geven.

De speeldagen en tijden worden aanzienlijk ruimer dan voorheen in de oude locatie. Hier kunnen we spelen van maandag tot en met vrijdag. Het is de bedoeling, dat er geoefend wordt van ’s morgens 10.00 uur tot 12.00 uur. In de middag van 13.00 uur tot 17.00 uur worden de wedstrijden verspeeld. Het is de bedoeling om per middag met 12 leden te spelen en iedere speler 2 wedstrijden per middag te laten spelen.

Hoe de indelingen gaan worden wordt in overleg met de leden verder uitgewerkt. Ook moet het werk dat tijdens de biljartdagen noodzakelijk is, denk hier aan de kantine diensten, beheer en toezicht op de biljarttafels nog worden uitgewerkt.

Na een woelige periode kan  de vereniging weer aan een gezonde toekomst gaan werken. Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt op maandag 30 oktober de locatie feestelijk in gebruik genomen


 Actie “Cash voor je Club”.

Van zaterdag 26 augustus tot en met 30 september 2017 organiseert het winkelcentrum Carnisse Veste de actie “Cash voor je club”.
Tijdens deze periode ontvang je bij iedere besteding van €5,00 euro een Carnisse Veste munt, met een maximum van tien munten per aankoop.
Spaar zoveel mogelijk munten voor je vereniging en stort deze in het inleverdisplay van onze vereniging.
Deze zijn te vinden in de winkelpassage bij Albert Heijn en Jumbo.
Hoe meer munten in het display van de Biljartvereniging des te meer sponsorgeld er mee te verdienen is.
Zaterdag 26 augustus is de aftrap van de actie. Aanvang 11 uur.
Op 2 september presenteert  de Biljartvereniging Carnisselande  zich op het plein bij de Carnisse Veste.
Het is de bedoeling dat wij daar de vereniging gaan promoten en het biljartspel aan de belangstellende laten zien en beleven.
Dus leden koop zoveel mogelijk je boodschappen in het winkelcentrum Carnisse Veste en steun daarmee de vereniging.
Wij hopen die dag met inzet van meerdere leden het tot een succes te maken.

De actie “Cash voor je club” eindigde 7 oktober 2017 met de definitieve telling. Een spannend moment voor de vijf deelnemende verenigingen die zich in de afgelopen weken aan
het publiek hadden gepresenteerd. De munten die men bij de boodschappen in de beide supermarkten ontving, zowel bij Albert Heijn als Jumbo, kon men schenken aan
de vereniging van hun keuze geven. Wekelijks werden de munten gewogen en zo werd de hoogte van het sponsorbedrag bepaald.
Zaterdag 7 oktober was de laatste telling en werd het eindbedrag voor iedere deelnemer door de wethouder van de Gemeente Barendrecht bekend gemaakt.
De biljartvereniging mocht zich verheugen in een bedrag van €629 euro. Een bedrag waar wij als kleine vereniging voor senioren zeer blij mee zijn.
Met deze bijdrage kunnen we weer materialen voor ons biljartspel aanschaffen en met plezier weer biljarten.